تازه‌ترین خبرها

تفاوت اکوسیستم نوآوری و نظام های نوآوریکمتر از صد سال از کاربرد اصطلاح اکوسیستم برای اولین بار می‌گذرد. این واژه به اجزای فیزیکی و بیولوژیکی تشکیل دهنده‌ی یک محیط معین اشاره دارد. محیط معین در واقع...
سالیان متمادی، فناوری هوشمند، بدون شک، بر زندگی مردم و صنایع مختلف تاثیر می­گذارد. در حالی که تکنولوژی هوشمند واضح است، تاثیر زیادی در شکل دادن جوامع آینده ما خواهد داشت، بسیاری از شهرهای مختلف در...
سلام بر جان‌ها، طراوت هستی، شادابی بخش روزگارانسلام بر امام عالَم و آدم، مولای انس و جان، یکتا نگار جهانسلام بر امید زندگی و مایه حیات...!سلام بر مهدی، آنکه نام دلنشینش جان را معطر می‌کند و یاد...