برای مشاهده پاسخ سؤالات بر روی سؤال مورد نظر کلیک نمایید.

 

منطقه ویژه علم و فناوری چیست؟

مناطق ویژه علم و فناوری، منظومه‌ای از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت‌ها و محیط‌های ارتباطی، نهاد‌ها و موسسات، افراد و اطلاعات هستند که با تکیه بر خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در یک گسترهٔ جغرافیایی و براساس یک نظام مدون و هم پیوند با اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصت‌ها و سرمایه‌های علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقه‌ای و بین المللی و اشتراک منافع همه طرف‌های ذینفع و هم افزایی بین سازمان‌ها، مراکز و موسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقاء نوآوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامعه دانایی محور می‌شوند.

کانون چیست؟

کانون‌های اصلی دارای زیرساخت عمومی آماده هستند.
کانون‌های اصلی بار‌ها مورد آزمون قرار گرفته‌اند (واگذاری زمین، مدیریت منطقه، دریافت مشوق‌ها و....)
کانون‌های اصلی می‌توانند اجازه تمرکز بر برنامه ریزی بدهند (به جای زیرساخت سازی).
کانون‌های اصلی امکان هم افزایی میان سازمان‌های مختلف را می‌دهند (به جای مبارزه)
کانون‌های اصلی حمایت سایر سازمان‌ها، نهاد‌ها و همچنین جذب منابع آن‌ها را به همراه دارد.

پهنه چیست؟

در داخل کانون اصلی قرار دارند و زیر ساخت‌های اولیه مورد نیاز برای استقرار شرکت‌هایی که در حوزه علم و فناوری فعالیت می‌نمایند را دارا می‌باشند و لازم است متناسب با نقش و رویکرد هر پهنه زیرساخت‌های تخصصی (بعنوان مثال در حوزه تخصصی ICT: فیبر نوری – LTE- WI FI و...) را دریافت نمایند.
در پهنه باید امکان ارائه خدمات تخصصی مثل آزمایشگاه‌های تخصصی و همکاری سازمان‌ها و امکان اعمال مشوق‌ها و مدیریت مشترک وجود داشته باشد.

تفاوت منطقه ویژه علم و فناوری با پارک علم و فناوری در چیست؟

پارک علم و فناوری یکی از عناصر و بازیگران اصلی منطقه ویژه علم و فناوری محسوب می‌گردد. منطقه ویژه علم و فناوری یک مفهوم عام تری را در بر می‌گیرد که همه عناصر کلیدی در حوزه علم و فناوری را شامل می‌گردد.

هدف از ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری چیست؟

 • زمینه سازی برای تجمیع و هم افزایی عناصر پشتیبان علم و فناوری در استان یزد
 • ارتقاء بهره وری در سرمایه گذاری‌ها از طریق هم پیوندی عناصر موجود برای توسعه اقتصاد دانایی محور
 • ارتقا و تقویت جایگاه عناصر فعال در حوزه‌های مختلف منطقه ویژه و آماده سازی منابع بالقوه و پیوند آن‌ها با عرصه اقتصاد ملی و بین المللی
 • جذب و حفظ سرمایه‌های انسانی خلاق و شایسته و ایجاد اشتغال ارزش افزا و مشارکت مردمی
 • ارائه تسهیلات حقوقی، خدماتی و اجرایی و حمایت‌های معنوی به منظور ایجاد بستر‌های تولید فناوری و خدمات بر‌تر

منطقه ویژه علم و فناوری وابسته به کدام سازمان یا نهاد دولتی است؟

مناطق ویژه علم و فناوری براساس آیین نامه «نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور مصوب ۸۹/۱/۱۵ هیأت محترم وزیران تأسیس و پس از ارائه مدارک و مستندات و مطالعه طرح جامع کسب و کار منطقه ویژه علم و فناوری و اساسنامه آن در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور به ریاست رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن رسماٌ ایجاد شده و زیر نظر دبیرخانه محترم شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری کشور و شخص دبیرکل شورا انجام وظیفه می نماید.
لذا یک سازمان فرابخشی غیردولتی و تجاری می باشد که براساس نظارت دبیرکل شورای عالی عتف در جهت اهداف و برنامه های تعیین شده در اساسنامه در مناطق و محدوده جغرافیایی خاص فعالیت می نماید.

ماهیت منطقه ویژه خصوصی و یا دولتی است؟

براساس ماده 6 آیین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور، سازمان عامل اسقرار و توسعه منطقه ویژه علم وفناوری به منظور مطالعه تأسیس و مدیریت توسعه منطقه ذیربط ایجاد می‌گردد و به استناد ماده 6 آیین نامه این سازمان از لحاظ حقوقی غیر دولتی محسوب شده و در ماده 2 اساسنامه سازمان که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور و ریاست محترم جمهوری اسلامی رسیده است بر غیر دولتی و تجاری بودن این سازمان تأکید شده است و این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد.

مشارکت در سرمایه گذاری ایجاد منطقه ویژه به چه صورت انجام می‌گیرد؟

بر اساس فراخوان عمومی اعلام شده کلیه اشخاص حقوقی که در موضوع حوزه‌های فعالیت منطقه ویژه (گردشگری- سلامت – ICT – انرژیهای نو- نساجی- کاشی و سرامیک) فعالی می‌باشند می‌توانند آمادگی خود را برای مشارکت به صورت کتبی به دبیرخانه هیأت اجرایی منطقه ویژه واقع در ساختمان بنیاد نخبگان ارسال نمایند.

منطقه ویژه علم و فناوری یزد چه محور‌های را مورد حمایت قرار می‌دهد؟

این اولویت‌ها براساس مزیت‌های استان انتخاب شده‌اند و به تایید و تصویب هیئت اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور رسیده است.
و عبارتند از: گردشگری، سلامت، ICT، انرژی‌های نو، نساجی و کاشی و سرامیک

آیا شرکت‌های خصوصی که فعالیت آن‌ها مرتبط با شش محور مشخص شده نیست، می‌توانند در سرمایه گذاری منطقه ویژه مشارکت نمایند؟

نظر به اینکه منطقه ویژه علم و فناوری بر مزیت‌های رقابتی استان تمرکز خواهد نمود و آن‌ها را مورد حمایت قرار خواهد داد لذا مشارکت بقیه توصیه نمی‌گردد.

ویژگی‌های برجسته مناطق ویژه علم و فناوری چیست؟

 • اجرا در یک گستره جغرافیایی بزرگ و استفاده از تئوری فشار بزرگ برای پیشرانی آن
 • مدیریت پیشرفته و کارآمد و زیر نظارت و هدایت و حمایت دولت
 • سرمایه‌گذاری بزرگ و گسترده در یک افق بیست ساله
 • استفاده از الگوی هم پیوندی با شرکت‌های صاحب نام جهانی با ارائه جاذبه‌های فراوان
 • محوریت گسترش فناوری‌های بر‌تر و بهره‌برداری گسترده دولت از آن
 • تعریف انگیزه‌های مالی و غیرمالی گسترده برای شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در آن
 • قرار گرفتن در اولویت برنامه‌های سیاست‌های علمی و فناوری کشور
 • توجه جدی به جایگاه توریسم و جاری کردن قوانین و مقررات بین‌المللی در آن

خدمات و حمایت‌ها مناطق ویژه علم و فناوری چیست؟

 • فضای هم افزای کاری و ارتباط با موسسات و کارآفرینان دیگر
 • خدمات عمومی و استقرار کسب و کار
 • خدمات و حمایت‌های مالی و اعتباری
 • خدمات آموزشی و مشاوره‌ای مدیریتی و حقوقی
 • خدمات و مشاوره‌های پروژه‌یابی، بازاریابی و همکاری‌های شبکه‌ای
 • خدمات و مشاوره‌های فنی و تخصصی
 • خدمات انتقال فناوری و فروش دانش فنی
 • خدمات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ای
 • پوشش و اعتبار سازمانی و حمایت‌های قانونی
 • اعطای مشوق‌های مالی و مالیاتی که از طرف دولت در اختیار مناطق ویژه علم و فناوری قرار می‌گیرد.

پهنه علم و فناوری در حوزه ICT چیست؟ (فلسفه وجودی)

مکان جغرافیایی در محدوده کانون فناوری اطلاعات که دارای زیرساختهای اولیه بوده و برای استقرار شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و واحدهای پشتیبانی ذیربط آن جذاب باشد کانون نسبت به پذیرش اعضا اقدام و شرکتهایی که در پهنه مستقر شوند می‌توانند از مشوق‌های منطقه ویژه برخوردار باشند بنابر این فلسفه وجودی پهنه محلی برای استقرار واحدهای فناور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

اهداف و کاربردهای پهنه علم و فناوری در حوزه ICT چیست؟

با قرار گیری فعالیتهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات در کنار هم ضمن برخورداری از مشوق‌های منطقه ویژه با ایجاد هم افزایی و مدیریت مشترک پهنه هزینه‌ها کاهش یافته و بخش فناوری اطلاعات دارای انسجام بیشتری شده و بنوعی دیده می‌شود و مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد و امکان جلب سرمایه گذار و بخصوص برندهای معتبر در پهنه فراهم می‌گردد.

دلایل ایجاد پهنه علم و فناوری در حوزه ICT در استان؟ در صورت عدم ایجاد چه می‌شود؟

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از مزیت‌های رقابتی استان می‌باشد و با توجه به ظرفیت‌های موجود و انباشت تجربه و سرمایه در این بخش در استان با ایجاد زیرساخت‌ها و انسجام در بین شرکتهای مربوطه و ایجاد زنجیره ارزش آن امکان هم افزائی و خلق ارزش افزوده بیشتر و اشتغال مناسب‌تر از این حوزه فراهم می‌گردد در صورت عدم ایجاد پهنه فرایند شکا گیری زنجیره ارزش و شتاب دهی در رشد این صنعت با کندی صورت می‌پذیرد

ذی نفعان پهنه علم و فناوری در حوزه ICT استان چه سازمان‌ها و یا افراد حقوقی هستند؟ چه تأثیری می‌گذارند و چه تأثیری می‌پذیرند؟

ذی نفعان همه صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط و بخشهایی از شرکتهای بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی و خصولتی و خصوصی خواهند بود سایر واحدهایی که تکمیل کننده زنجیره تامین صنعت نیز باشند از ذیفعان پهنه می‌باشند در این خصوص دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه و آزمایشگاه‌های تخصصی مرتبط و واحدهای مالی و بیمه‌ای و سرمایه گذاری نیز از ذینفعان پهنه تلقی می‌گردند در کنار هم قرار گیری همه عناصر زنجیره تامین و ارزش صنعت هم افزایی مناسبی را فراهم می‌نماید

یک پهنه موفق در حوزه ICT چه ویژگی‌هایی دارد؟ (زیرساخت، الزامات، نیازمندی‌ها، حمایت‌ها و...)

موقعیت آن در مرکز کانون ICT باشد دارای زیر ساخت مناسب و جذاب برای انتخاب شرکت‌ها برای استقرار باشد از مدیریت هوشمند و منسجمی برخوردار باشد همه عناصر مکمل همدیگر در زنجیره تامین و ارزش صنعت در پهنه ایجاد گردد و از قوانین و مقرارت مناسب برای رشد و توسعه و ایجاد نظام نوآوری بر خوردار باشد مورد تائید و حمایت دولت باشد و مشوق‌های مناسبی برای جذاب شدن پهنه طراحی و پیش بینی گردد. سطح و سطوح و طراحی فضایی و کالبدی آن متناسب با نیاز کاربران باشد.

در حال حاضر استان در زمینه ایجاد پهنه چه توانمندی‌ها و پتانسیل‌هایی دارد و چه موانعی در پیش روی ایجاد پهنه است؟

بدلیل مشوق‌هایی که در قالب ساختار منطقه ویژه برای پهنه‌ها در نظر گرفته شده در حال حاضر شرکت شهرکهای صنعتی و موسسه کوثر در شهرک ۲۰۰۰ هکتاری و شرکت پیشگامان کویر در سایت بند رخشک اعلام آمادگی سرمایه گذاری در خصوص پهمه نموده‌اند که باید متناسب به نیاز منطقه ویژه برای ایجاد یک یا چند پهنه تصمیم گیری گردد بدلیل محدودینت منابع مالی در بخش دولتی نباید پهنه را بر اساس سرمایه گذاری زیر ساختی بخش دولتی برنامه ریزی نمود هر چند تلاش در جهت جلب کمک‌های بخش دولتی بخصوص در زیر ساخت باید صورت گیرد.

چگونه می‌توان در استان یک پهنه موفق در حوزه ICT داشت؟ (زیرساخت‌ها، الزامات، نیازمندی‌ها)

انجام مطالعات مناسب و بخصوص ایجاد اجماع در بین عناصر موثر در ایجاد پهنه بسیار در موفقیت پهنه موثر است بنابر این در انتخاب محل و شیوه مدیریت و نحوه پذیرش شرکت‌ها و ایجاد زیر ساخت‌ها باید به انتظارات و دیدگاههای عناصر مهم در حوزه ICT توجه نمود مجددا تاکید می‌گردد ایجاد اجماع در بین بازیگران اصلی حوزه ICT در استان و کشور بسیار مهم و در موفقیت پهنه کار ساز است عموما ذات و فلسفه وجودی منطقه ویژه بر بنیان اجماع و تصمیم گیری منطقی بر اساس شرایط ذینفعان است و با دستور و بخشنامه و تحکم نمی‌توان پهمه موفق داشت.