• خانه
 • ویژگی‌های استان یزد
 • ۱- جایگاه ترانزیتی ممتاز
  • موقعیت خاص جغرافیایی - نقطه صفر جغرافیایی
  • قرار گرفتن بر سر راه بزرگراه‌های آسیایی و شبکه راه‌آهن آسیایی
  • قرار گرفتن بر سر راه کریدورهای بین‌المللی شمال - جنوب و شرق - غرب
  • چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور
  • قرار گرفتن در جایگاه نخست ریلی کشور (در برگرفتن ۱۸ درصد خطوط ریلی کشور)
 • ۲- پتانسیل‌های علمی و فناوری استان
  • منابع انسانی علمی (جایگاه نخست در قبولی کنکور سراسری و ...)
  • دانشگاه یزد
  • دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
  • پارک علم و فناوری یزد
  • شرکت‌های دانش‌بنیان
 • ۳- پتانسیل‌های صنعتی استان
  • وجود صنایع ملی و مادر در استان (معادن، فولاد، سرامیک، سلامت و ...)
  • بخش خصوصی توانمند (۸۵ درصد صنایع استان)
  • زیرساخت‌های توسعه صنعتی (شهرک‌های صنعتی یزد، میبد، اردکان، مهریز و منطقه ویژه اقتصادی یزد)
  • توسعه صنایع نوین