• خانه
  • اخبار
  • بحث و هم اندیشی در حوزه شبکه سازی علم و فناوری

 

جلسه بحث و هم اندیشی در حوزه شبکه سازی علم و فناوری با حضور دکتر منطقی در روز پنج شنبه مورخ 5 بهمن ماه  با حضور جمعی از مدیران بخش دولتی و خصوصی در سالن اجتماعات پردیس آزادی دانشگاه یزد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای سالاری بعنوان مدیرسازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری یزد ضمن تبیین ساختار و روند ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری یزد به بیان ویژگی های منطقه ویژه علم و فناوری یزد پرداختند.

اهم نکات دکتر سالاری

نهادهای مختلفی در حوزه علم و فناوری در یزد وجود دارد و کار منطقه ویژه به عنوان حلقه اتصال برای هماهنگ کردن این نهاد هاست. تا اکوسیستم علم و فناوری در استان شکل گیرد. دانشگاه ها، پارک علم و فناوری ، بازار و سرمایه های مخاطر پذیر را می توان بخشی از این نهاد ها دانست. در صورتی که این نهادها بتوانند با یکدیگر به خوبی کار کنند می توان شاهد تحقق نظام نوآوری منطقه ای و کسب ارزش افزوده و ثروت و اشتغال موثر از حوزه علم و فناوری باشیم.

اهم نکات دکتر منطقی

راهبردهای منطقه ویژه علم و فناوری یزد جهت ایجاد اکوسیستم نوآوری

_        ایجاد و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه مشترک دانشگاه و صنعت در خوشه ها و صنایع

_        تمرکز روی startup و توسعه کسب و کار آنها

_        شبکه سازی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان

_        توسعه روابط بین الملل در راستای مسائل کلیدی منطقه ویژه علم و فناوری یزد

_        آینده نگاری علم و فناوری

یکی از سیاست های صنعتی شدن شبکه سازی است. شبکه ها به دو صورت به وجود می آیند.

       1-یک شرکت بزرگی در راس باشند و شرکت های کوچک را راهبری کنند.

 2- شرکت های کوچک و متوسط با راهبری ستاد و یا انجمن در کنار هم و باهم کار کنند.

62 تا 97 درصد از نوآوری های محصول در دنیا از طریق شبکه ها و شبکه سازی ایجاد می شود.

همیشه شبکه ها با مبادله و خرید و فروش آغاز می گردند. اما جهت پایدار ماندن شبکه ها باید به فاز طراحی وارد شویم.

شرکت های عضو شبکه علاوه بر منافع مادی باید به دنبال رشد و توسعه خود از حضور در شبکه باشند. برای شبکه باید حداقل ارتباطات رسمی باشد که به وسیله قرارداد ایجاد می گردد.

در شبکه ارتباطات بیشتر از تمرکز ضروری است.

دو عامل موفقیت شبکه ها:

1-اعتماد(رعایت انصاف که هر کس به اندازه آورده اش سهیم می گردد.)

2-انگیزش بین اعضای شبکه(میل به پیشرفت در افق بلند مدت تر)

عمده نوآوری بین اعضا شبکه به وجود می آید و شرکت بزرگ و یا ستاد نقش ساماندهی را به عهده دارد.

شبکه منطقه ویژه علم و فناوری یزد زمانی موفق خواهد بود که کارهای اجرایی را برون سپاری نماید و برنامه ریزان منطقه به آینده فکر نمایند. و شبکه باید حول محورهای استراتژیک منطقه ویژه انتخاب گردد که پیشنهاد می گردد شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، شبکه گردشگری و شبکه سلامت ایجاد گردد. و برای توسعه حوزه نساجی و کاشی و سرامیک و انرژی خورشیدی از مدل خوشه فناوری استفاده گردد.

شبکه باید دائما کارهای خود را به اعضا واگذار نماید. به عنوان مثال در کشور ما شبکه ای که یک شرکت بزرگ در راس آن بوده و شکل گرفته است قطعه سازی در صنایع خودروسازی می باشد و شبکه ای که یک ستاد در راس آن بوده است شبکه توسعه نانو در کشور می باشد.

شبکه رفتاری است و در شبکه باید رهبری صورت گیرد و کسی در شبکه مدیریت نمی کند.

سیاست گذاری در کشور ما عمدتا کتابخانه ای است لیکن منطقه ویژه علم و فناوری باید مبنای مزیت های رقابتی استان و مزیت ها و قابلیت های عناصر و سازمان های متولی حوزه علم و فناوری سیاست گذاری کند.

برای ایجاد شبکه علم و فناوری در مرحله اول در کنار هم قرار گرفتن سازمانها و افراد در شبکه کافی است ولی وقتی شبکه به بلوغ نسبی رسید می توان مسائل حرفه ای را در قالب شبکه پیش برد.

پیشران شبکه علم و فناوری در استان یزد عمدتا باید بخش خصوصی باشد.

منطقه ویژه علم و فناوری برای اینکه بتواند نقش راهبری را در شبکه علم و فناوری ایفا نماید باید چتر حمایتی داشته باشد.

برای توسعه روابط بین الملل منطقه ویژه یزد بهترین راه ایجاد واحد ارتباطات بین الملل است. به عنوان مثال در حوزه گردشگری تجربیات شهر ناپل ایتالیا؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) اتحادیه اروپا، کاشی و سرامیک کشور اسپانیا، انرژی تجدیدپذیر کشور هلند و نساجی از تجربه کشور ترکیه استفاده کند.

منطقه ویژه علم و فناوری یزد با توجه به وجود عناصر علم و فناوری می تواند به عنوان نمونه کشور معرفی شود به این شرط که مسئولین استان اجماع و یکپارچه باشند و همه از راهبردهای کریدور حمایت کنند.

در انتها به سوالات حضار در مورد شبکه سازی پاسخ داده شد.