• خانه
 • منطقه ویژه علم و فناوری
 • سرفصل های مالی

سرفصل‌های مالی

۱- سرفصل هزینه‌های پیش بینی شده

 • هزینه‌های سرمایه‌ای

   خرید زمین ساختمان سازمان
   ساخت ساختمان و تجهیز سازمان عامل
   تأمین سخت‌افزار
   تأمین نرم‌افزار
   ایجاد شبکه‌های ارتباطی- خدماتی
   مطالعات، پژوهش و ارزیابی
   مشوق‌ها و کمک‌ها
   مدیریت بازار و برند

 

 • هزینه‌های جاری

   نیروی انسانی
   ملزومات مصرفی
   پشتیبانی
   هزینه‌های ایاب و ذهاب
   اجاره

  ۲- سرفصل منابع درآمدی پیش بینی شده

   درآمدهای استانی
   سرمایه‌گذاری از محل یک درصد درآمد شرکت‌های دولتی در فعالیت‌های
   مربوط به منطقهٔ ویژهٔ علم و فناوری
   کمک‌ها و درآمدهای اختصاصی مناطق ویژهٔ علم و فناوری
   سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی
   منابع بودجهٔ کل کشور

  مدل اقتصادی منطقه ویژه علم و فناوری: