• خانه
  • منطقه ویژه علم و فناوری
  • چشم انداز منطقه ویژه علم و فناوری یزد

منطقه ویژه علم و فناوری یزد، به عنوان یکی از اولین مناطق ویژه علم و فناوری شکل گرفته در کشور، با تعهد و تلاش در راستای انجام ماموریت خود، به دنبال دستیابی به افق روشن و چشم انداز خود می‌باشد. این چشم انداز در قالب عبارات زیر تعریف گردیده است:

یکی از بر‌ترین مناطق ویژه علم و فناوری در سطح کشور و مطرح در سطح بین‌الملل در افق ۱۴۰۴ در حوزهٔ علم و فناوری.